dissabte, 27 de febrer de 2016

L'Escola Catalunya parla sobre la intel·ligència emocional


Tots els infants, per poder tenir una vida emocional satisfactòria, necessiten una família que els estimi, els valori, els accepti i els ajudi a cobrir les seves necessitats bàsiques. Tot i disposar d'aquests elements bàsics, alguns infants són més capaços que altres de reequilibrar-se emocionalment quan les coses no van tan bé com voldrien.

La Núria Ribera, psicòloga i professora de la Universitat de Barcelona, va realitzar una xerrada-taller, on tots els pares i mares assistents van ser partícips actius de la trobada, tot parlant de quina manera els adults podem ajudar als nostres fills a desenvolupar aquestes capacitats educant les emocions, els sentiments i les habilitats interpersonals.

Reconèixer les sensacions, aprendre a tenir un cert control, tenir una visió positiva d'un mateix i de la vida, són aspectes que es van parlar àmpliament i que van donar lloc a situacions quotidianes que succeeixen durant el dia a moltes famílies.

Aprendre a relacionar-se requereix un equilibri emocional, el qual els adults podem educar i transmetre als infants.