divendres, 11 de març de 2016

Al Joaquim Blume parlen sobre els trastorns de l'aprenentatge

Assistents a la xerrada al Joaquim Blume
La majoria dels trastorns de l'aprenentatge es manifesten els primers anys d'escolaritat interferint en l'aprenentatge del llenguatge oral, escrit, del càlcul matemàtic, de la grafomotricitat, etc.

En altres casos, pot no haver-hi dificultats per a un aprenentatge específic, sinó per a la capacitat d'adquirir hàbits d'estudi o per mantenir l'atenció i el nivell d'autocontrol de conducta necessaris per al progrés acadèmic i personal adequat.

La detecció i la intervenció educativa precoç actua com a prevenció de trastorns emocionals secundaris. La Núria Ribera, psicòloga i formadora de la FAPAC, va fer reflexionar als assistents sobre tota aquesta temàtica i van abordar temes que poden preocupar els adults.
 
Comptar amb el suport educatiu i professional adequat és la clau perquè els infants i les seves famílies tinguin un acompanyament òptim per al seu desenvolupament acadèmic i personal.